การเผยแพร่งานวิจัย
การประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เรื่อง  การประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในห้องเรียนอาชีพ สู่การศึกษา 4.0 
ของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย


โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 268 ครั้ง