ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยเอกอเนก แสนมหาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมณู ดีตรุษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุธานี โสโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา