ฝ่ายบริหาร

นายทองสุข พามี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมณู ดีตรุษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุธานี โสโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา