ยินดีต้อนรับสู่...วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน...